Що таке бухгалтерський баланс і навіщо він потрібен вашому бізнесу?

Якщо ви хочете знати фінансовий стан компанії, корисно поглянути на її баланс. Але якщо ви ніколи раніше не бачили бухгалтерського балансу або не вмієте його читати, все, що ви побачите, — це набір невідомих цифр і дивних термінів.

Ви, мабуть, чули про позиції рядків і терміни, пов’язані з балансом, як-от оборотний капітал, чистий прибуток, чисті активи чи облігації до сплати; однак без побіжного розуміння того, як працюють баланси, ці терміни можуть заплутати вас.

Ця стаття вирішить цю проблему, детально розбиваючи баланси, пояснюючи, що таке баланс і як він працює, а також показує кілька прикладів балансів.

пов’язані: Баланс – енциклопедія малого бізнесу підприємця

Що таке бухгалтерський баланс?

Баланс — це детальна фінансова звітність, у якій розподіляються всі активи, зобов’язання та власний капітал компанії на певний час, наприклад, на кінець місяця, кінець кварталу або кінець року.

Ви також можете складати баланси для «випадкових» моментів часу, щоб побачити, як працює компанія в будь-який момент. Незалежно від того, коли ви його робите, балансовий звіт дозволяє оцінити структуру капіталу підприємства та визначити, наскільки він прибутковий відносно витрат.

Подумайте про баланс як про миттєвий знімок того, чим володіє та чим заборгувала компанія та скільки інвестують акціонери.

Баланси в поєднанні з іншими фінансовими звітами дозволяють інвесторам і власникам бізнесу аналізувати ефективність бізнесу та приймати найрозумніші рішення.

пов’язані: Фінансовий звіт – Підприємець малий бізнес Енциклопедія

Які основні компоненти a бухгалтерський баланс?

Усі баланси складаються з трьох основних розділів — ось детальний розподіл кожного з них:

Активи

По-перше, ви знайдете розбивку активів компанії. Активи — це все, що є вартістю в доларах, чим володіє компанія. Якщо говорити точніше, компанія може в якийсь момент перетворити активи на готівку.

Поточні активи можуть вплинути на фінансовий стан компанії та можуть включати наступне:

 • Гроші на поточних рахунках бізнесу.
 • Фізичні продукти та обладнання, як-от інвентар.
 • Витрати майбутніх періодів.
 • Короткострокові інвестиції.
 • Гроші в дорозі, як гроші з рахунків.
 • Дебіторська заборгованість, тобто будь-які гроші, заборговані компанії її клієнтами.
 • Еквіваленти грошових коштів, як-от акції, облігації, ринкові цінні папери та іноземна валюта.

Однак це аж ніяк не вичерпний перелік усіх загальних активів, який також включатиме необоротні активи (довгострокові інвестиції), які компанія не планує ліквідувати протягом певного фінансового року.

Крім того, активами можуть бути матеріальні речі, такі як бізнес-будівлі чи обладнання.

Нематеріальні активи включають такі речі, як інтелектуальна власність, авторські права та торгові марки. Зверніть увагу, що матеріальні активи зазвичай підлягають амортизації, тому з часом вони втрачають вартість.

Активи можуть бути додатково розбиті на довгострокові та короткострокові активи. Ви можете продати короткострокові активи відносно швидко, як правило, менш ніж за рік.

Вони включають більшість активів, описаних вище. Довгострокові активи – це такі речі, як будівлі, земля, корпоративні машини та обладнання.

Зобов’язання

Далі в балансі повинні бути зобов’язання. Зобов’язання – це будь-які фінансові борги або зобов’язання, які має компанія. Зобов’язання мають бути перераховані за датою погашення, а борги або зобов’язання, які мають бути погашені найближчим часом, перелічені зверху.

Загальні зобов’язання можуть включати, але не обмежуються:

 • Податки, включно з майбутніми податковими зобов’язаннями.
 • Кредиторська заборгованість або грошова заборгованість постачальникам за товари, придбані в кредит.
 • Заробітна плата працівника за вже відпрацьовані години.
 • Позики, які ви повинні повернути протягом року.
 • Борг по кредитній картці.

Зобов’язання можна розбити на поточні зобов’язання та непоточні зобов’язання. Це, по суті, довгострокові зобов’язання, які не потрібно повертати або розраховувати протягом року, і вони можуть включати наступне:

 • Довгостроковий борг або кредити.
 • Облігації, випущені компанією.

Вам потрібно буде розрахувати всі зобов’язання, щоб заповнити балансові рівняння бухгалтерського обліку, практикувати хороше ведення бухгалтерського обліку та завершити або розрахувати інші фінансові коефіцієнти за допомогою таких програм, як Excel або інших.

Власний капітал

Власний капітал є іншою важливою частиною балансу. Це будь-які гроші, якими зараз володіє компанія. Його можна назвати акціонерним капіталом, акціонерним капіталом, капіталом власника або подібними назвами. У будь-якому випадку в цьому розділі балансу слід розбити те, що належить власникам бізнесу, а також балансову або грошову вартість будь-яких інвестицій.

Власний капітал може включати:

 • Капітал у бізнесі — це скільки грошей власники вклали в бізнес.
 • Державний або приватний фонд.
 • Нерозподілений прибуток, який можна розрахувати шляхом складання всіх доходів мінус витрати та розподіл.

Зауважте, що капітал може зменшитися, якщо власник забирає гроші з компанії, щоб заплатити собі. Власний капітал також може зменшитися, якщо корпорація виплачує дивіденди акціонерам.

Усі ці три розділи об’єднані, щоб розповісти, чим володіє компанія, що вона може перетворити на готівку, якщо продасть ці речі, і які боргові зобов’язання вона має або гроші, які їй винні.

Майор балансове рівняння

У широкому розумінні цифри кожного балансу повинні складатися відповідно до наступного рівняння:

Активи = пасиви + акціонерний капітал

Усі решта активів компанії є такими ж, як і її зобов’язання, до яких додається власний капітал її акціонерів. Компанія повинна платити за все це, позичаючи гроші (тобто зобов’язання) або беручи вартість від інвесторів (тобто випускаючи акціонерний капітал).

Як працює a бухгалтерський баланс працювати?

Баланси надають чітку, математично точну інформацію про фінанси компанії на певний момент. Наприклад, якщо потенційний інвестор хоче знати, чи є компанія гарною інвестицією, він може запросити баланс.

Баланс може сказати їм:

 • Чим володіє компанія та який її загальний прибуток.
 • Що компанія винна з точки зору боргу чи відповідальності, що може сказати інвестору, чи є компанія ризикованою інвестицією.
 • Що таке власний капітал компанії, який говорить потенційному інвестору, чи може інвестиція в компанію принести йому прибуток пізніше.

Інвестори можуть використовувати різні коефіцієнти та формули, використовуючи цифри в балансі, щоб визначити фінансовий добробут компанії. До них належать співвідношення боргу до власного капіталу та коефіцієнти кислотності.

Разом із звітом про прибутки та збитки, звітом про прибутки та звітом про рух грошових коштів інвестор має все необхідне для визначення стану фінансів компанії.

пов’язані: Посібник до трьох найкращих фінансових звітів для Малі підприємства

Баланси має завжди балансувати

Незалежно від того, чи є ви інвестором чи власником бізнесу, пам’ятайте, що балансовий звіт завжди має бути «збалансованим». Саме тут баланси отримують свою назву.

Простіше кажучи, активи компанії повинні дорівнювати пасивам і акціонерному капіталу.

Якщо з будь-якої причини цифри в балансі не збалансовані, виникають проблеми, які можуть включати:

 • Неточні або неправильні дані.
 • Неправильно розміщені дані (наприклад, одне число розміщено в місці, де воно мало б бути).
 • Помилки з інвентарем або обмінним курсом.
 • Прорахунки.
 • Навмисні фальсифікації з боку акціонерів, власників компаній чи бухгалтерів.

Чому баланси важливо?

Баланси можуть бути важливими для кожної компанії, незалежно від розміру чи галузі діяльності, через їх численні переваги.

Коротше кажучи, баланси допомагають інвесторам і керівникам підприємств визначати ризик. Оскільки це вичерпний фінансовий звіт, у ньому досліджується все, чим володіє компанія, і все, чим компанія має борг або зобов’язання.

Таким чином, хтось, дивлячись на баланс, може легко оцінити наступне:

 • Чи компанія перевантажила свої позики, наприклад, чи позичила забагато грошей.
 • Чи має підприємство достатньо ліквідних активів для погашення боргів у разі ліквідації.
 • Якщо компанія має достатньо готівки в касі для виконання поточних боргових зобов’язань.

пов’язані: Використовуйте a Бухгалтерський баланс щоб оцінити стан вашого бізнесу

Баланси також важливі, оскільки вони є основним засобом забезпечення інвестиційного капіталу. Власники бізнесу зазвичай повинні надавати балансові звіти потенційним інвесторам, будь то індивідуальні інвестори чи великі корпорації, такі як банки та кредитні спілки. Жоден інвестор навряд чи вкладе гроші в бізнес, якщо спочатку не подивиться на баланс.

У довгостроковій перспективі баланси є важливими інструментами, які менеджери можуть використовувати для визначення прибутковості, ліквідності та інших показників своєї компанії.

Отримавши цю інформацію, вони можуть приймати мудрі рішення, наприклад, сплачувати борги компанії замість розширення протягом дорогого, ризикованого періоду часу.

Що може знадобитися далі баланси?

Баланси – це чудові фінансові документи, які потрібно мати та розуміти, але ви не можете використовувати їх просто для того, щоб повністю зрозуміти компанію. Існують певні обмеження та недоліки балансів.

Наприклад, баланси є статичними, тому їх необхідно регулярно оновлювати. Через це застарілий баланс може не дати точної картини фінансового стану компанії. В один день компанія може виглядати фінансово здоровою, а в інший — прямувати до банкрутства.

Через це інвесторам, власникам бізнесу та менеджерам доцільно також отримати звіти про рух грошових коштів, звіти про доходи та інші фінансові документи, якщо вони хочуть визначити цілісне, комплексне здоров’я компанії.

Приклад бухгалтерського балансу

Найкращий спосіб по-справжньому зрозуміти баланси – це подивитися на конкретні приклади. Хоча ви можете створювати баланси за допомогою Microsoft Word та інших текстових процесорів, ви також можете перевірити готові зразки балансів від Accounting Coach.

Ці приклади балансів містять фальшиві корпорації з реальними числами та рівняннями. Вони також включають балансові звіти в різних формах, наприклад балансові звіти за формою облікового запису та балансові звіти за формою звіту.

Перегляньте ці приклади балансів, щоб побачити, як ці документи мають виглядати, якщо їх правильно заповнити. Спробуйте заповнити шаблон балансу, наприклад баланс вашої компанії, щоб отримати практичне уявлення про фінансовий стан вашої компанії.

Отже, які висновки про баланси?

Баланси відносно легко сканувати, якщо ви знаєте, що шукати.

Що ще важливіше, баланси можуть розповісти вам багато про фінансовий стан компанії та допомогти прийняти мудрі бізнесові чи інвестиційні рішення залежно від ваших цілей.

Однак ведення бізнесу означає більше, ніж просто точне читання балансу.

Хочете дізнатися більше про професійні фінанси? Перегляньте інші посібники та фінансові ресурси Entrepreneur сьогодні.

Leave a Comment